Журналистите: убивани, задържани и отвличани

Meeting Halfway has now a new language: you’ll be able to read our articles also in Bulgarian!
If you want to read the original article, here is the link: http://meetinghalfway.eu/2019/06/medienschaffende-getotet-inhaftiert-entfuhrt/

Каква е ситуацията със свободата на медиите през 2018?

By Юлия Майер / 29.09.2019

Ролята на медията е от ключовозначение за едно демократично общество. Медията информира, контролира и промотира развитието на мненията. Принципите на нашата демокрация могат да бъдат гарантирани единствено чрез свободна и отворена медия, а това се постига чрез информираност, критическа рефлексия върху фактите и разкриване на неизправностите. Медията се явява толкова фундаментална за политическата иикономическата сфери, както те са съответно за културата и обществото. Тя допринася за стабилността на политическата система и за непрестанното социално развитие. Аболютната медийна автономия е от изключително значение сама по себе си. Но тя би ли продължила да бъде успешна ако свободата на изразяване бъде ограничена?

Организацията Репортери без граници (Reporters Without Borders) представя документи показващи нарушаването на свободата на медиите и ни предоставя глобална информация за съответната материя. Освен това предоставя информация на обществото в случай журналистите или техните колаборатори са в опасност. В своята годишен доклад показва ужасяващите размери на тези престъпления; през 2018, 348 журналисти са били отвлечени и 80 са били убити. Освен това 60 човека са били отвлечени и трима са изчезнали безследно.

Убитите журналисти

Сравнявайки данните от годишните доклади от 2017 и 2018 година, 15 души са били убити в сравнение с предходната година. 61% от убитите журналисти през 2018 година са били предмет на целови атаки; не са били убити докато са били на работа, а са били атакувани поради тяхната журналистическа дейност. Вследствие на нея, са били публично оповестени криминалните дейности на публичните фигури и вследствие на това те нарушават интересите на тези групи.
Според нас най-опасните страни за журналисти са Афганистан, Сирия и Мексико. Последната в момента не се намира във война. Въпреки това много мексиканцисе се отнасят към медиите с враждебност, поради факта, че те работят с цел демонтиране на корупцията и на активностите на организираното престъпност.

Затворените журналист

По отношение на този показател също отбелязваме повишаване с 7%. Броят на професионалните журналисти, които са били задържани се е повишил в сравнение с миналата година (2017) като същевременно броят на независимите журналисти и блогъри, които са били задържани се е повишил. Повечето от половината от всички арестувани журналисти са само от 5 държави. Според информацията това са Китай, Египет, Турция, Саудитска Арабия и Иран. Тези държави след като са поставили под контрол своите журналисти, както и се опитват в бъдеще да могат да действат много по-улеснено срещу онлайн журналисти. Често, игнорирайки заповедите за тяхното освобождаване, осъдените журналисти продължават да бъдат задържани и техните присъди просто биват игнорирани.

Отвлечени журналисти

Произтичайки от предишния аргумент, не е очудващо, че броят на отвлечените журналисти се е увеличил с 11% в сравнение с предишната година. Увеличаването е усезаемо най-вече в държави, които се намират във война в Близкия Изток и там множество журналисти са отвлечени поради политически и икономически причини. Сирия, Йемен и Ирак са тези афектирани от този проблем. Резултатите включват също и тези, които са изчезнали. Тези, които спадат към тази категория са изчезнали безследно, без никакво доказателство или сведение за тяхната смърт или за техното отвличане.

Каква е ситуацията на свободата на медиите в ЕС? Как може да бъде подобрена, както в Европа, така и в световен мащаб?

Както показахме ясно, световните данни свързани със свободата на медиите показват, че ситуацията се е влошила значително в сравнение с миналата година. Обаче каква е ситуацията ако се фокусираме върху ЕС?
Първо ние трябва да вземем под внимание член 10 от ECHR (Европейската конвенция за правата на човека), която защитава свободата на мнение, както и свободата на медиите и на информацията. Поради това Европейските граждани могат да изразяват себе си и тяхното мнение свободно. Медийната свобода, плурализмът и независимостта са фундаментални части по пътеката водеща до свободата на мнение. Въпреки това, дори държави като Унгария, Полша и Словакия трябваше да се изправят срещу обвинения в цензуриране. Например, медиините закони вкарани през 2011 са наложили стриктна цензура. Изключително важно е да се проследява как медията се регулира, тъй като тези, които притежават медиините лостове, притежават и силата да влияят и доминират над информацията.
За да се препречат тези действия, както и да се гарантира и промотира плурализмът, Съветът за сигурност към ООН единодушно одобри резолюцията от май 2015 в защита на журналисти, които се намират сред въоръжени конфликти. С компанията #ProtectJournalists (#БраниЖурналистите), 14 точки за достъп до легална асистенция, защитни мерки и помощ са институциализирани. В същото време Репортери без Граници са документирали всички атаки и насилствени действия, които са били преживени от журналистите. Същата организация изиска през 2018, чрез интернационална комисия съставена от високо представени представители създаването на фундаменталното право на свободна и независима информация. През ноември организацията публикува “Международна декларация за информация и демокрация”, според която “глобалната информация и комуникационната сфера” трябва да бъде защитена с цел постигане на добруването на човешката раса.
Поради отбелязването на международния “Ден на медийната свобода”, европейските депутати призоваха за защита на медията, плурализмът и независимостта. Освен това няколко различни цели са били изградени с цел да позволи на бъдещите журналисти да могат да имат достъп до по-добра подкрепа и създаванаето на институция за независима регулация, която да изследва и посочва заплахи спрямо журналистите. Освен това ние очакваме да се създадат нови правила, целящи премахване на подвеждащи легални действия. Тези цели са доста окуражаващи и ако се вземат в предвид ще постигнат реален прогрес, поне в ЕС, и това ще последва като пример за останалите нации.

Заключение:

Медията играе ключова роля в нашето демократично общество и от основно значение за споделянето на информация на Европейско ниво. Поради това е от изключително значение за защита на свободата на пресата, да наказва злоупотребата и нападенията срещу нея, да съобщава за атаки срещу журналисти и да поема мерки с цел нейната защита.

Извори:

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/jahresbilanz/2018/
https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/189218/funktionen-der-medien-in-einer-demokratischen-gesellschaft-i-und-ii
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Presse/Downloads/Jahresbilanz/181217_Jahresbilanz2018.pdf
https://www.dw.com/de/rangliste-der-pressefreiheit-europa-wird-zum-krisenkontinent-f%C3%BCr-journalisten/a-43511838
https://www.deutschlandfunk.de/eu-politikerin-lochbihler-die-pressefreiheit-in-europa-ist.694.de.html?dram:article_id=416496
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180322STO00326/eu-abgeordnete-fordern-schutz-von-journalisten-und-unabhangigkeit-von-medien
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20180426IPR02615/eu-muss-sich-starker-fur-den-pluralismus-der-medien-einsetzen

Автор

Юлия Майер (Германия)

Следва: Публична администрация

Езици: Немски, Английски и Френски

Европа е… общество, което обединява, изградено върху мира и общите ценности, като по този начин е уникално, основно за нашето общо пребиваване

Преводач

Иво Иванов

Образование: Бакалавър: Политически науки; Магистратура: Международни отношения

Езици: Български, Английски, Турски

Европа е... един голям експеримент.

Author: alessandra

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php