Европа 5.0 – следващата стъпка към Европейската интеграция?

Meeting Halfway has now a new language: you’ll be able to read our articles also in Bulgarian!
If you want to read the original article, here is the link: http://meetinghalfway.eu/2019/06/europa-5-0-die-nachste-stufe-der-europaischen-integration/

Дигитализацията е променила целия свят и следователно и Европа. Авторите Фриден, Хайден и Ладър препоръчват в своята книга така наречената “Европа 5.0” като нов бизнес модел за целия континент с цел увеличаване на европейската конкурентоспособност на пазарно ниво. Според тяхната концепция, европейските предприемачи, целейки да останат глобално успешни, трябва да обединят сили и да работят заедно на транснационално ниво. Нашите индустрии могат само и единствено да продължават с дигитализацията и глобалните развития.

By Юлия Майер / 04.11.2019

Като частно лице ние използваме всякакви различни дигитални методи да комуникираме и кооперираме чрез социалната мрежа всекидневно. Тези нови форми на комуникация предлагат нови шансове за ежедневната работа на компаниите, особено като става дума за мониторинг и процеси за развитие. Въпреки това, в работната сфера използването на специфични комуникационни стратегии е често по-трудно за въвеждане. Америка и Азия са глобалните лидери, когато става въпрос по съотнасяне на най-големите интернет предприятия. Силиконовата долина е позната като сърцето на дигиталните развития – основават се там, както никъде по света стартъпи. Не може да не бъде отречено, че Европа е изостанала, когато става въпрос за развитието на американския интернет. Въпреки това ние не трябва с всички сили да се фокусираме върху достигане или догонване на други страни. Ние трябва да се фокусираме върху бъдещето и въвеждането на дигитални технологии не само в сектора на услугите.

Големият брой дата: Въздействието върху индустриалния сектор

Дигитализацията призовава за нова индустриална революция. Ще устоят единствено интелигентни и изключително гъвкави производителни процеси, които могат да предоставят динамична и верижна добавена стойност. Отново според гореспоменатите автори, това може да бъде постигнато единствено чрез боравене с обширна информация, автоматизация на целия вътрешен логистичен процес и създаване на взаимовръзка на външните логистически процеси. Когато става въпрос за събиране на информация, ние сме много напред. Като следваща стъпка, ние трябва да работим върху по-нататъшния процес на процесиране на информацията. Обаче в момента този процес е възпрепятстван от недостига на сработка на устройствата, което не позволява на устройствата да комуникират или да обменят информация. По-лесен начин за комуникация между всички включени страни би било използването на интелигентни мрежи. Те представляват интелигентни електрически мрежи, гарантиращи неспиращ комуникационен поток, както и същевременно ефикасно енергийно захранване.

Насърчаване на глобализацията

Дигитализацията същевременно води до повишаваща се глобализация. От една страна това води до съкращаване на дистанциите, което своевременно води до нови възможности за съвместна работа и международна кооперация. От друга, обаче, конкуренцията се повишава поради ниските пазарни бариери. С новите изменящи се условия европейските компании не могат вече да се конкурират с гигантските интернет корпорации като Амазон. Изглежда сякаш те нарочно игнорират възможностите за широка европейска кооперация и избират да се фокусират върху продажбата на собствените си компании на международни конкуренти. За чуждите корпорации инвестирането в Европейски компании е ключът за влизане в Европейския пазар.
Важно е да се подчертае важността на Европейския общ пазар и той да се включи в бизнес стратегии с цел подсилване на европейските компании. Съюзите и активният обмен между компании са от изключително значение за оставане на конкурентоспособността на международния пазар. Чрез това нововъведенията и процесите на производство могат да бъдат по-успешно въвеждани. Кооперацията води до обмен на знание, което се явява ползотворно за всички включени страни. Поради това ключовите думи за устойчивото осигуряване на пазарни дялове в момента са: фокус, кооперация и консолидация.

Дигитална зрялост

С цел постигане на близка Европейска връзка е необходимо да се дефинират и издирят дигиталните трендове, които впоследствие да бъдат включени в нашият собствен светоглед. Само когато някой открие нови форми за кооперация, този някой може да ги въведе успешно. Проучванията обаче показват, че мнозинството от Европейските компании единствено признават разходите за преход и рядко съзряват бизнес възможностите. Още повече, въвеждането на дигитални технологии същевременно изисква повишаване дигиталните компетенции на персонала, подготовката им за дигиталната трансформация и осигуряване на подкрепа в справянето с тази промяна. В контекста на това е изключително важно да се подчертаят предимствата и да се измерят ползите и рисковете.
Както при всеки друг проект и в смяна на работния процес е важно да се включи всеки в процеса, да се съобщи за трансформацията и да се премине през промяната по този начин. Правейки това европейските компании ще продължат да бъдат конкурентноспособни на международно ниво. Така че, действай и кооперирай, комуникирай и промени!

Автор

Юлия Майер (Германия)

Следва: Публична администрация

Езици: Немски, Английски и Френски

Европа е… общество, което обединява, изградено върху мира и общите ценности, като по този начин е уникално, основно за нашето общо пребиваване

Преводач

Иво Иванов

Образование: Бакалавър: Политически науки; Магистратура: Международни отношения

Езици: Български, Английски, Турски

Европа е... един голям експеримент.

Author: alessandra

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php