Нашият глас е от значение!

Meeting Halfway has now a new language: you’ll be able to read our articles also in Bulgarian!
If you want to read the original article, here is the link:
http://meetinghalfway.eu/2020/06/unsere-stimme-zahlt/

Информация за участието в европейския процес на вземане на решения.

Юлия Майер / 26.06.2020

Повечето от нас познават ЕС като скована, непрозрачна конструкция. За съжаление, тази представа се създава и поради недостатъчното медийно отразяване на ниво национални държави на взетите решения на европейско ниво. Отчасти това е поради това, че журналистите са сравнително по-малко присъстващи в Брюксел, отколкото в други национални столици, и отчасти на предположението, че гражданите са по-малко заинтересовани от решенията на ЕС. Това възприятие може да се дължи и на това, че много граждани смятат, че така или иначе нямат влияние върху важни европейски решения и че често се чува в медиите, че Брюксел е взел сам още едно решение.

Това обаче не е така. На първо място, трябва да се изясни, че не става въпрос просто за „решение в Брюксел“, а по-скоро, че отделните институции на равнище ЕС внимателно претеглят различни интереси една срещу друга. Този процес се подпомага и от информация предоставена от лобисти. Европейската Комисията, Парламентът и Съветът на ЕС играят ключова роля в законодателния процес. Както ни е известно, представителите, които избираме, работят в Европейския парламент. В Съвета на Европейския съюз отделните държави-членки са представени на ниво министри. Ето защо, въпреки че правото на инициатива за законодателни предложения е на Комисията, националните проблеми се вземат по подходящ начин и се включват в по-нататъшния законодателен процес, особено в Парламента и Съвета на ЕС.

Трябва също да се отбележи, че на ЕС равнище се вземат много важни решения, които засягат организацията на много житейски нива. Това повишава още повече важността да бъдем информирани за тези процеси и като граждани активно да използваме възможностите за участие във вземането на решения на европейско ниво. Защото това е осъществимо! Чрез консултации Комисията предлага на обществеността възможността да допринесе с възгледите и експертния си опит в процеса на вземане на решения. Можете да получите достъп до текущите консултации посредством следния линк: https://ec.europa.eu/info/consultations_de.

Ако искате да вземете участие в консултациите, то тогава няма да ви навреди да бъдете информирани по европейските въпроси и решения. Но как най-добре можете да получите тази информация? Службата за публикации на Европейския съюз предлага възможност за консултация с всички публикации на ЕС ( https://op.europa.eu/bg/home ). Освен това много от членовете на Европейския парламент предлагат информационен бюлетин, за който можете да се абонирате безплатно. В него те редовно пишат по актуални въпроси и решения в Парламента и представят своите виждания и искания в това отношение. Уебинарите също често се предлагат от отделни парламентарни групи или политици. Ако се абонирате за информационен бюлетин бихте били  винаги в течение с най-скорошните развития и никога повече няма да пропуснете информация от най-добрите политици!

Разбира се, вие също трябва да се информирате по широк и многостранен начин. За целта можете да използвате началната страница на Службата за публикации или следната начална страница: https://europa.eu/ . Тук ще бъдете помолени да изберете предпочитания от всички официални езици на ЕС. След това ви се предоставя достъп до документи на различните институции.

Ако търсите различен начин да бъдете в крак с решенията на ЕС, подкастът POLITICO (https://www.politico.eu/podcast/ ) може да е подходящ за вас. Този информативен аудио формат редовно предоставя подходящи новини по европейски теми, които се обясняват и обсъждат с избрани експерти, поканени на съответния подкаст. Освен това форматите POLITICO Brussels Playbook https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/ и POLITICO EU Influence https://www.politico.eu/newsletter/politico-eu-influence/ , които също могат да бъдат абонирани като информационни бюлетини, ще ви предоставят най-актуалната информация за случващото се в Брюксел.

Надявам се, че този принос е събудил (или пробудил отново) интереса ви към европейските въпроси и решения. Във всеки случай бих ви посъветвал да потърсите формат, може би първоначално на пробен принцип, за да можете да се запознаете с решенията, взети в Брюксел. Ще видите, че си струва, защото ЕС се отнася и ни свързва всички и ни предлага възможности за участие – от нас просто зависи да ще ги използвате.

Автор

Юлия Майер (Германия)

Следва: Публична администрация

Езици: Немски, Английски и Френски

Европа е… общество, което обединява, изградено върху мира и общите ценности, като по този начин е уникално, основно за нашето общо пребиваване

Преводач

Иво Иванов

Образование: Бакалавър: Политически науки; Магистратура: Международни отношения

Езици: Български, Английски, Турски

Европа е... един голям експеримент.

Author: alessandra

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php