Представителство на общинските интереси за силна Европа

Meeting Halfway has now a new language: you’ll be able to read our articles also in Bulgarian! If you want to read the original article, here is the link: http://meetinghalfway.eu/2020/07/kommunale-interessenvertretung-fur-ein-starkes-europa/

Както вече споменах в един от последните си статии, имах възможността да прекарам три месеца в чужбина, по-точно в белгийската столица, като това бе част от практическата част от на образованието ми по Публичен мениджмънт. В предишните статии разгледах отблизо Брюксел и всички негови забележителности. Сега бих искал да ви представя стажантската ми позиция и да ви запозная с моите дейности в Европейската служба на Германската асоциация на градовете и общините (DStGB).

Юлия Майер / 7.07.2020

Европейският офис на DStGB

Политиката на местно и европейско ниво са взаимосвързани. В ЕС много регулации са проектирани да оказват влияние върху местното самоуправление. Това прави от особенна важност представянето на общинските интереси в Брюксел. От 1991 година германските общини са представлявани чрез собствения си офис в Брюксел. В сърцето на изковаването на на европейски политики DStGB бива взаимосвързан в рамките на Европейската институционална рамка. Например DStGB е партньор както на водещите асоциации на общинско ниво в Европа, така и на европейската наддържавна организация, наречена Съвет на европейските общини и региони (CEMR). Освен това делегатите на DStGB в Европейския комитет на регионите (CoR) могат активно да участват в изграждането на европейската политика. Още повече Европейският офис на DStGB сътрудничи тясно с общински партньори в Австрия и Франция.

Основният акцент в работата на Европейския офис на DStGB е активното представяне на политическите позиции и изисквания на местните власти по отношение на институциите, политиците и обществеността на ЕС. Като говорител Европейският офис е на разположение по-специално на Европейската комисия и Европейския парламент. От друга страна германските общини са информирани за всички важни развития в Брюксел. Тук централната роля играят областите на пазарната политика на вътрешно ниво, регионалното развитие, политиката за околната среда и социалните въпроси.

Следният цитат на директора на Европейския офис на DStGB д-р Клаус Нуценбергер отново обобщава задачите с две думи: „В Брюксел работят над 10 000 лобисти. Ние обаче представляваме демократично легитимираното ниво в Германия, което е най-близко до гражданите. Европейският диалог с нас трябва да отчита изцяло тази специфична характеристика.“

Стаж в Европейския офис на DStGB

Ако проведете стаж в Европейския офис на DStGB, бихте придобили  уникален поглед върху работата на DStGB като общинска наддържавна организация в Брюксел. Основният акцент тук е върху сътрудничеството с институции на ЕС, европейски наддържавни организации, както и с германски и чуждестранни партньорски асоциации. Посещаването и докладването на събития и обобщаването на настоящите действия на ЕС също са от съществено значение.

Мониторингът и оценяването  дейностите на институциите на ЕС с влияние върху общинското ниво в Германия са едни от основните задачи изпълнявани от Европейския офис. Това начинание бива постигнато например чрез посещение на събития, конференции или осъществяване на научноизследователска дейност. Освен това като стажант в Европейския офис на DStGB ще имате възможност да работите независимо върху законодателни инициативи, документи на европейските институции и свързаните с тях проекти. Събитията се провеждат редовно в Европейския офис, а общинската наддържавна организация често посреща групи от посетители. Стажантите имат шанса да участват в организацията на споменатите събития и имат да се грижат за гостите. Стажовите дейности включват също общи организационни и административни дейности, като например уговаряне на срещи. Кандидатствайки за стаж в Европейския офис на DStGB, вие бихте имали преимущество, в случай, че обучението ви е в следните области: административни науки, право, политология,, комуникационни науки или икономика. Също така е от значение да владеете добре немски и английски език и поне да притежавате основни познания по френски. Комуникацията в офиса е на немски език. При контакт с ключови лицата на равнище ЕС или с европейските партньорска асоциация, комуникацията се провежда на английски. Затова е важно да споменем тук, че стажът е чудесна възможност да усъвършенствате езиковите си умения. Стажът в Европейския офис на DStGB може да продължи от два до шест месеца.

Личеният ми опит

Научих много за трите месеца, периодът за който ми беше позволено да работя в Европейския офис. Успях да разширя значително знанията си за европейските институции и техните процеси за вземане на решения. Това не е на последно място поради множеството събития и дискусии с лицата, вземащи решения, в които успях да участвам. Аз също имах възможността да помогна за организирането и провеждането на събития, конференции и срещи като тези на Френско-германския комитет в Аугсбург. Работата със законодателни текстове и документи на европейските институции и писането на статии също ми позволи да се развивам и да натрупам ценен опит. Ако отново щях да се изправя пред решението да направя стаж в Европейския офис на DStGB, с удоволствие бих го направил отново без колебание. Мога да си представя да работя на позиция, намираща се в структурата на Европейския съюз или дори директно в Брюксел. Стажът при д-р Нуценбергер беше изключително благоприятен и разшири опита ми.  Жалко е, че трите месеца в Европейския офис на DStGB минаха толкова бързо.

Бих искал да благодаря на всички, които се грижеха и ме подкрепяха през това време в Европейския офис на DStGB, особено неговият директор – д-р Нуценбергер. Той ми повери интересни и отговорни задачи и винаги ме насърчаваше, като по този начин ме подготвяше професионално и личностно с ценни практически съвети за кариера в ЕС.

Определено бих избрал да осъществя още веднъж стаж в Европейския офис на DStGB и мога да препоръчам това на всеки, който се интересува! Това е малко повтарящо се, тъй като вече беше споменато в предишния параграф (виж текста с удебелен шрифт)

За повече инфомация:

http://www.eurocommunal.eu/

https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Schwerpunkte/Europa%20und%20Internationales/Europa-Info/Informationen%20zum%20Europab%C3%BCro%20des%20DStGB/

Author

Юлия Майер (Германия)

Следва: Публична администрация

Езици: Немски, Английски и Френски

Европа е… общество, което обединява, изградено върху мира и общите ценности, като по този начин е уникално, основно за нашето общо пребиваване

Translator

Иво Иванов

Образование: Бакалавър: Политически науки; Магистратура: Международни отношения

Езици: Български, Английски, Турски

Европа е... един голям експеримент.

Author: alessandra

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php