Why We Travel
Oct25

Why We Travel

We brought the MH team to the bench to learn why they travel, and asked Andreea Mironiuc to illustrate their reasons.

Read More
Արվեստին ավելի մոտ
Oct16

Արվեստին ավելի մոտ

Այս տարի, ինչպես վերջին 10 տարիներին, Հայաստանը նշեց Թանգարանների միջազգային օրը: Այս տարին հատուկ էր նրանով, որ անցկացվող միջոցառումներին միացան նաև Հայաստանի տարբեր մարզերի 100 թանգարաններ, որոնցից 39-ը` Երևանից: Թանգարանների մուտքը ազատ էր բոլոր այցելուների համար երեկոյան ժամը 18:00-ից մինչև 24:00-ն: Վերցրի ֆոտոխցիկս և այցելեցի մի քանի թանգարաններ այդ մեկ օրվա ընթացքում:

Read More
A night at the museums – Europeans’ impressions
Oct09

A night at the museums – Europeans’ impressions

Who has never dreamt of spending a night in a museum? Would you like to know what the paintings, the works of art and, the sculptures look like when seen in the moonlight? Meeting Halfway’s Culture group tried this for you. Well, they did this during the European night of the museums. They didn’t visit every single one of the thousands of museums which took part, but from Greece to Siberia, from Spain to Hungary, let’s have a look at what they saw!

Read More
Freedom Above All: Andrea Petrović
Oct01

Freedom Above All: Andrea Petrović

“Youth is like diamonds in the sun and diamonds are forever” go the words of Alphaville’s song “Forever Young”. One girl in the Balkans shines just like a diamond even when she’s often surrounded by stones. She refuses to belong. She’s herself. Meet Andrea Petrović, the painter, the musician, the artist.

Read More
Meeting in a Café: Our Favourites Around Europe
May03

Meeting in a Café: Our Favourites Around Europe

We have compiled some the best cafés around Europe: Places we like to go to because of their setting, their history or because they simply make great coffee. Have a look around and send us your favourite.

Read More
css.php

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close