Kindbruiden en bruidegoms: wanneer het huwelijk een veroordeling wordt

We zullen het hebben over het vroege huwelijk, op een leeftijd waarop de lichamelijke en psychische ontwikkeling nog niet volledig is bereikt. Helaas is het wereldwijd nog steeds een wijdverbreid verschijnsel en treft het zowel meisjes als jongens, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht.

Van Alessandra Ivaldi / 24.03.2021

Kindbruiden worden op zeer jonge leeftijd tot een huwelijk gedwongen, soms direct na hun eerste menstruatie. Sommigen worden zelfs aan een man beloofd vanaf het moment dat ze geboren worden. Gedwongen huwelijken hebben tragische fysieke, psychologische en sociale gevolgen voor vrouwen.

Ten eerste wordt meisjes de kans ontzegd om zelf te beslissen over hun leven en hun lichaam. In de meeste gevallen geven zij hun studie op, wat ernstige gevolgen kan hebben; een gebrek aan onderwijs effent de weg naar een leven van armoede en misbruik. Een ander risico voor kindbruiden is dat van een vroege zwangerschap, vaak gevolgd door kort daarna meer zwangerschappen. Uit studies is gebleken dat meisjes onder de 18 jaar een groter risico lopen om tijdens de zwangerschap te overlijden dan vrouwen tussen 20 en 29 jaar. Volgens Unicef veroorzaken vroege zwangerschappen ongeveer 70.000 sterfgevallen jaarlijks onder meisjes van 15 tot 19 jaar.

Tegelijkertijd is de kans groter dat kinderen uit vroegzwangerschappen te vroeg geboren worden, waardoor zij het risico lopen op een levenslange lichamelijke en cognitieve handicap en op een vroegtijdige dood. Maar het gaat niet alleen om vroege zwangerschappen; deze jonge bruiden worden ook dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. 

Maar hoe zit het met jongens? Omdat uithuwelijking meestal meisjes treft, is er weinig onderzoek gedaan naar jongens, maar het is bekend dat het dezelfde gevaarlijke gevolgen heeft. Recente studies hebben aangetoond dat wereldwijd ongeveer 115 miljoen jongens trouwen voordat zij meerderjarig zijn. Deze zeer jonge bruidegoms moeten verantwoordelijkheden op zich nemen waar ze nog niet klaar voor zijn. Om in het onderhoud van hun gezin te kunnen voorzien, worden zij gedwongen hun studies op te geven en af te zien van werk en van de kansen die een hoger opleidingsniveau biedt op een betere levenskwaliteit.

Wat zijn de redenen achter dit verschijnsel? Armoede en conflictsituaties waarmee sommige landen in de wereld te kampen hebben, zijn natuurlijk twee van de belangrijkste factoren. In deze omstandigheden kan uithuwelijking van een dochter of zoon, ongeacht de leeftijd, een van de weinige overblijvende mogelijkheden zijn om een gezin in stand te houden. Maar dat is niet de enige reden waarom deze huwelijken worden gesloten: oude tradities en erekwesties worden nog steeds als geldige redenen beschouwd om tot deze oplossing over te gaan. Zo zou het verliezen van de maagdelijkheid of een buitenechtelijke zwangerschap onherstelbare schade toebrengen aan de eer van de familie en aan het meisje zelf, zelfs als de oorzaak seksueel misbruik was. Helaas wordt een vroeg huwelijk vaak beschouwd als de enige haalbare oplossing om dergelijke gevolgen te vermijden.

De vraag is dus of we iets kunnen doen om deze verschrikkelijke praktijk te stoppen. Gelukkig kunnen we dat. Veel organisaties over de hele wereld houden bewustmakingscampagnes om gemeenschappen en gezinnen ervan te overtuigen deze schadelijke praktijken te laten varen en meisjes in staat te stellen een waardig leven te leiden. Naast bewustmakingsprogramma’s zijn er verschillende inspanningen om het recht op onderwijs voor jongens en meisjes te bevorderen, zelfs in de armste gebieden van de wereld. Dit is de beste strategie om deze jonge levens te beschermen tegen vroegtijdige huwelijken, maar ook tegen misbruik, geweld en kinderarbeid.

Voor meer informatie, ga naar: https://www.unicef.org/

Auteur

Alessandra Ivaldi (Italië)

Studeert: Vreemde Talen voor Internationale Communicatie

Spreekt: Italiaans, Engels, Duits en Frans

Europa is... a cultureel erfgoed.

Website: https://alessandraivaldi.wixsite.com/home

Vertaling

Lobke Maene (België)

Studies en werk: Master journalistiek en master conflict & development. Freelance journaliste. 

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en een beetje Spaans

Europa is.... een plek waar iedereen vrij en gelijk moet zijn.

Author: alessandra

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

css.php